Met beide benen op de grond, gericht op de toekomst.

Een bijdrage leveren aan zorgvragen, het opleiden van toekomstige collega’s en kennis delen met samenwerkingspartners, maar net zo belangrijk: vooral veel plezier hebben in wat we doen. Daar staat Doen LAB voor.

In ons laboratorium ontwikkelen wij producten voor o.a. hogescholen, gemeenten, bedrijven, maar ook voor particulieren. Altijd met een duidelijk doel: het verbeteren van zorg voor de individuele cliënt.

Door dagelijks mensen aan huis te behandelen, voor de klas te staan in het hoger beroeps onderwijs, actief deel te nemen aan wijk-, stedelijke- en landelijke overleggen weten we wat er in de zorgwereld leeft. Dit DNA zit verweven in al onze producten en diensten. Samengevat: een smeltkroes van kennis en ervaring van beleid, onderwijs en praktijk!

Wij duiken graag met u het laboratorium in om een antwoord te vinden op uw zorgvraag!

Projecten

Praktijkadvies

Doen LAB heeft ons adviezen en praktische handvatten gegeven vanuit de praktijk voor onze praktijk! Stimulerend en inzicht gevend om tot efficiëntere praktijkvoering te komen. Een aanrader dus!

Cursus Ergotherapie bij cliënten in de laatste levensfase

Door de verschuiving van duurdere tweedelijnszorg naar goedkopere eerstelijnszorg is er een belangrijke nieuwe doelgroep voor ergotherapeuten ontstaan. Wij zijn er van overtuigd dat je als ergotherapeut zeer waardevol bent voor deze groep.

Hoe start ik een eigen praktijk?

Toen wij onze praktijk startten bestond deze cursus niet. Met vallen en opstaan hebben we veel geleerd en onze droom waar kunnen maken. Nu is het mijn doel om starters te helpen met het waarmaken van hùn droom.

Partners

Om projecten te ontwikkelen werkt LAB samen met onderstaande partners. Klik op het logo onderaan de pagina om de website van de partner te bezoeken.

‘Met Doen LAB laten de mannen van Doen weer zien dat ze voortrekkers zijn in ondernemen in de ergotherapie. Ze zijn innovatief, laagdrempelig, positief, verbinden onderwijs en praktijk; en gaan altijd voor nieuwe mogelijkheden.’

  • Margo van Hartingsveldt & Mieke Borst
  • Opleidingsmanager ergotherapie & teammanager
  • Hogeschool van Amsterdam

‘Doen geeft het goede voorbeeld hoe ondernemerschap in de eerste lijn concreet vorm gegeven kan worden. De cliënt staat voorop, resultaat moet efficiënte zorg zijn. Dit mag goed zijn voor hun praktijk, maar het belang van de hele beroepsgroep wordt zeker meegenomen. Daarbij zijn het ook nog leuke gasten.’

  • Martin Huysmans
  • Senior adviseur
  • Elaa

‘Ontwikkelen begint wat mij betreft met ontdekken. Na het ontdekken ga je met het resultaat wat ondernemen. Doen LAB brengt beide bij elkaar. En dat past weer heel erg bij Doen!’

  • Theo van der Bom
  • Directeur en bestuurder
  • Ergotherapie Nederland