Ergotherapie

Doen biedt praktische, doelgerichte ergotherapie op locatie. Wij hanteren een wijkgerichte benadering op het gebied van behandeling en samenwerking waardoor wij snelle, efficiënte zorg bieden daar waar het probleem zich voordoet. Doen richt zich op de doelgroepen volwassenen en cliënten met arbeidsgerelateerde klachten. Hierbij staat de wens van de cliënt centraal. Dit betekent dat we ernaar streven samen tot een passende oplossing te komen, zodat de cliënt zijn leven kan leiden zoals hij dit wenst.

Volwassenen

Wanneer de gezondheid iemand in de steek laat, kan dit grote invloed hebben op zijn of haar dagelijkse functioneren. Toch willen mensen graag de regie in eigen hand hebben en blijven meedoen in de maatschappij. Zelf boodschappen doen, het huishouden verzorgen of een maaltijd bereiden zijn slechts enkele voorbeelden. Doordat mensen steeds vaker en langer thuis blijven wonen verschuift deze hulpvraag naar de eerstelijnszorg. Doen speelt in op deze verandering en biedt doelgerichte therapie in elke gewenste situatie, in huis of in de directe omgeving.

‘Het kost me moeite, maar ik hoef niet meer te wachten voordat ik de deur uit kan gaan.’

Doen richt zich niet alleen op de beperkingen die iemand ervaart in het dagelijks leven, maar juist ook op de mogelijkheden en sluit aan bij wat voor de cliënt belangrijk is. Het doel is het samen met de cliënt vinden van een oplossing of creëren van een optimale situatie. Dit kan zijn door cliënten te trainen, adviseren of door hulpmiddelen of voorzieningen aan te vragen.

Doen werkt samen met de cliënt aan het optimaal uitvoeren van een voor hem of haar betekenisvolle activiteit. Scroll door om een beeld te krijgen.

Arbeid

Wanneer u door mentale of fysieke klachten niet meer in staat bent uw werk (optimaal) uit te voeren, kan een ergotherapeut u ondersteunen om dit te verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door de belastende factoren te verminderen, anderzijds door de belastbaarheid te vergroten. Een ergotherapeut ondersteunt en coacht u bij het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten en stelt in samenspraak met u haalbare doelen. Tijdens dit proces krijgt u inzicht in uw situatie, uw mogelijkheden en beperkingen en leert u om te gaan met de nieuwe situatie.

Ook kan een ergotherapeut betrokken worden bij aan het opmeten en aanpassen van de werkplek, bij advies over dagindeling en bij het aanleren van de juiste zithouding of til-techniek.

In de praktijk vindt de behandeling bij u thuis of op de werkvloer plaats om zo de cliënt en de omgeving optimaal op elkaar af te stemmen.

De ergotherapeut biedt een ondersteunde rol in contact met de werkgever, het UWV, een bedrijfsarts of een re-integratiebureau.

‘Mijn drijfveer is om na afloop van een behandeling niet meer nodig te zijn. Ik heb mijn doel bereikt wanneer een klant zelf zijn valkuilen kan herkennen en kan bijsturen.’

Letselschade

De ergotherapeut adviseert en realiseert oplossingen voor zowel de betrokken cliënt als voor de opdrachtgever en de aansprakelijke partij.

De ergotherapeut start met een intake en een probleeminventarisatie. De mobiliteit van de cliënt, zijn woonsituatie, het onderwijs en/of werk staan centraal. Om dit te bereiken zal er een pakket van eisen rondom gewenste hulpmiddelen, voorzieningen en woning- en werkplekaanpassingen gemaakt worden. Gedurende het traject wordt gefocust op het optimaal handelen en functioneren in de gewenste situatie. Na de probleeminventarisatie en het pakket van eisen volgt het ergotherapeutisch advies.

‘Het verbinden van de betrokken partijen is voor mij een doel, maar ook een uitdaging. In mijn ogen essentieel voor het bespoedigen van het proces.’

De betrokkene, de opdrachtgever en de aansprakelijke partij ontvangen een maatwerk advies met daarin de meest adequate en kostenefficiënte oplossingen voor de betrokken partijen. 
De ergotherapeut houdt hierbij altijd rekening met de wet- en regelgeving van de WMO, AWBZ en WIA.

Indien nodig kan de ergotherapeut na het advies ondersteuning en begeleiding bieden. Bijvoorbeeld in bemiddeling met de gemeente, woningbouwcoöperaties, bouwkundigen, leveranciers en zorgverzekeraars.

Indien het om een arbeidssituatie gaat zal de ergotherapeut dit traject doorlopen in samenwerking met een arbeidsdeskundige.

Groepstraining

Het is voor cliënten mogelijk om deel te nemen aan groepstraining. Door groepstraining wordt er met andere deelnemers gekeken hoe er aan de eigen doelstelling gewerkt kan worden. Het voordeel van groepstraining is dat cliënten elkaar motiveren en met elkaar de voortgang bespreken. Door op regelmatige basis bij elkaar te komen leren de deelnemers en cursusleiders elkaar goed kennen en wordt een band opgebouwd.

Figifutu
Doen biedt op dit moment de cursus Figifutu in Amsterdam. Figifutu biedt wijkgerichte zorg voor maximaal 12 deelnemers ouder dan 70 jaar. Figifutu biedt 6 bijeenkomsten waarin de deelnemer inzicht krijgt in zijn leefsituatie, zich bewust wordt van zijn kwetsbaarheden, maar vooral leert denken in mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s behandeld welke voorwaardelijk zijn om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en leren de deelnemers wat er nodig is om in de toekomst zelf bijvoorbeeld hun boodschappen te kunnen blijven doen.

‘Blijkbaar ben ik niet de enige die onzeker is over het ouder worden. Ik ben blij dat ik nu mijn angsten, beperkingen, maar vooral mogelijkheden durf te delen met de andere deelnemers!’

Werkplek onderzoek en advies

Een niet goed ingestelde werkplek is regelmatig de veroorzaker van fysieke klachten en mogelijk verzuim. Een goed ingestelde werkplek voorkomt of herstelt deze klachten en kan dus de productiviteit weer verhogen. Een ingestelde werkplek is een essentiële voorwaarde om comfortabel en veilig te werken. Maar wat is een goed ingestelde werkplek? Wij ondersteunen u als werkgever of ZZP-er in het bereiken van deze eisen.