Team Doen

De medewerkers van Doen vormen een hecht team, waarbij zowel onderlinge samenwerking als samenwerking in de wijk centraal staan. De therapeuten hebben uiteenlopende specialismen waardoor wij optimaal kunnen aansluiten bij de veelzijdigheid in hulpvragen van cliënten. De therapeuten van Doen behandelen en adviseren cliënten voornamelijk in de thuissituatie. Door een intensieve samenwerking met paramedische praktijken en gezondheidscentra zijn we breed vertegenwoordigd.

Iedere therapeut bij Doen is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is actief lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Mitsou Bakker
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Met aandacht luisteren, echt contact maken en een zo goed mogelijke match maken tussen cliënt en therapeut doe ik met plezier.'

Helma Beijer
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Cliënten en collega's in de zorg het gevoel geven dat er echt naar ze wordt geluisterd zie ik als een drijfveer!'

Floor Berger
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Ik kijk graag op een persoonlijke manier samen met u hoe we de doelen die u belangrijk vindt kunnen bereiken, om zo de autonomie en zelfredzaamheid te kunnen behouden of zelfs vergroten.'

Dirk Buskermolen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Frederique Franje
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Mirjam Gijsen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, sensorische integratie/ASITT en oncologie. Werkt in Amsterdam

'Naar mijn mening bestaat een persoonlijke identiteit grotendeels uit betekenisvol handelen. Wanneer het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten voor iemand niet vanzelfsprekend is voel ik mij als ergotherapeut gemotiveerd om begeleiding te bieden bij het (terug)winnen van zijn of haar persoonlijke identiteit. Positieve benadering, denken in mogelijkheden is voor mij de manier om samen met mijn cliënt doelen te behalen.'

Juliette Guittet
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, oncologie en NAH. Werkt in Alkmaar

'Kun jij jouw dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid uitvoeren? Dan kijk ik graag samen met jou (en omgeving) naar hoe dit wel kan worden bereikt en hoe je zelf weer de controle krijgt over je dagelijks leven. Positief denken en kijken naar mogelijkheden spelen hierin een belangrijke rol.'

Ronne de Jong
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en NAH. Werkt in Utrecht

"Doing, Becoming, Being, Belonging" "Doen, Worden, Zijn, Meedoen"

'Doen is de basis van het leven. Daarom ligt mijn passie bij het ondersteunen van mensen om zélf weer dingen te doen. Jouw doelen, verhaal en passie zijn daarin leidend. Wat je doet, maakt wie je bent voor jezelf en jouw omgeving. Wat wil jij doen?'

Tim ten Kate
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en sensorische integratie/ASITT. Werkt in Amsterdam

'Samen kijken naar de mogelijkheden, in plaats van de beperkingen, om zo veel mogelijk regie terug te krijgen over uw eigen leven. Dat is uw uitdaging en mijn doel.'

Rob Koppers
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en docent. Werkt in Alkmaar

'Samen kijken naar balans in en opbouw van dagelijkse activiteiten. Gebruik maken van de veerkracht van iemand, om zo weer regie te krijgen. Met daarbij de wens en de ambitie van de cliënt als vertrekpunt. Binnen ergotherapie kan ik dagelijks tot de kern komen om (weer) betekenis te geven aan de dag.'

Jaqueline Silva
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar

'Als een bloem niet bloeit, kijk je naar de omgeving waarin hij groeit, niet de bloem. Als ergotherapeut kijk ik naar u als persoon, de omgeving en de uit te voeren taken. Het gaat om activiteiten of rollen die voor u van betekenis zijn.'

Anna Veken
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar

'Het leven is heel veranderlijk, dat staat vast. Maar hoe kun je omgaan met veranderingen die jouw dagelijks leven beïnvloeden? Samen verkennen en ontdekken wij verschillende mogelijkheden die aansluiten bij jouw leven, waardoor jij de activiteiten (op aangepaste wijze) kunt uitvoeren die voor jou waardevol zijn.'

Melanie Visser
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Els de Vries
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar

'Ik word er blij van om ergotherapie aan huis te bieden, omdat ik hierdoor een persoonlijke band met u opbouw. Uw eigen omgeving is cruciaal om als ergotherapeut een goed inzicht te krijgen in hoe u leeft en wat u belangrijk vindt. Zowel de fysieke omgeving is hierin belangrijk, maar ook hoe u activiteiten in deze omgeving uitvoert. Dan kunnen we samen naar de mogelijkheden kijken, middels een praktische blik en strategieën en een open houding. Zo kan ik met een brede blik samen met u uitzoeken hoe u uw betekenisvolle activiteiten kunt uitvoeren.'

Steven Baldee
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en personeelsmanager. Werkt in Utrecht

'Het is mijn missie om bij Doen iedere cliënt én medewerker zijn of haar uitdaging te laten bepalen en deze gezamenlijk na te streven.'

Lisa van den Berg
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en MS. Werkt in Amsterdam

'Als ergotherapeut vind ik het belangrijk om samen te kijken waar de mogelijkheden liggen en deze in te zetten tijdens de behandeling. Met als doel dagelijkse activiteiten naar tevredenheid uit te kunnen voeren.'

Ramona Brugman
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Cliënten de aandacht en tijd geven die zij nodig hebben om hun verhaal te doen en daarnaast ervoor zorgen dat zij op een zo kort mogelijke termijn een afspraak kunnen krijgen bij de voor hun meest geschikte therapeut, geeft mij energie!'

Klaas Doppen
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en docent. Werkt in Amsterdam

'Zorg toegankelijk maken voor mensen die hulp nodig hebben is mijn drijfveer. Gewoon met elkaar, zonder ingewikkelde kwesties. Samen kijken naar wat voor iemand de gewenste situatie is.'

Claire van Gaalen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, oncologie en Parkinson. Werkt in Amsterdam

'Als ergotherapeut vind ik het waardevol te zien welk effect mijn betrokkenheid kan hebben op iemands dagelijks functioneren. Samen met mijn cliënt breng ik eigen krachten en mogelijkheden in kaart om de best passende oplossing te bieden.'

Jolanda Gons
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, COPD, Parkinson, oncologie en dementie. Werkt in Utrecht

'Tussen beter worden en handiger worden zit een dun lijntje. Met de cliënt samen de mogelijkheden vinden voor wonen, leven en werken naar tevredenheid. Door te luisteren, mee te denken en samen te ontdekken. Dat is voor mij de uitdaging.'

Corine de Hon
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en burn-out en bore-out. Werkt in Utrecht

'Graag lever ik een bijdrage aan uw welzijn door samen te kijken waar uw mogelijkheden liggen en deze in te zetten om uw zelfstandigheid te vergroten.'

Rosa Jonk
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en dementie. Werkt in Amsterdam

'Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt, verander dan niet je doel; verander je aanpak!
Wanneer iets niet naar wens uitgevoerd kan worden, bekijken we de belemmeringen en ga ik met u op zoek naar oplossingen om zo de eigen regie te hervinden.'

Eline van Kogelenberg
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en oncologie. Werkt in Amsterdam

'Wanneer u belemmeringen ondervindt bij de dagelijkse activiteiten, ga ik graag met u op zoek naar de mogelijkheden, om zo uw eigen regie terug te kunnen winnen.'

Selena Onatli
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en NAH. Werkt in Amsterdam

'Ik geloof dat de sleutel tot een succesvolle behandeling begint met het creëren van een prettig eerste contact, waarin ik me inzet om mijn cliënten op hun gemak te stellen.'

Elisa Strating
Ergotherapeut en trainer, specialisme langdurige pijn en vermoeidheid, neuralgische amyotrofie en positieve gezondheid. Werkt in Utrecht

'Ik sta voor een persoonlijke en positieve benadering, waarbij ik denk in mogelijkheden. Wat wilt u graag weer kunnen doen, wie of wat heeft u daarbij nodig en hoe komen we samen tot oplossingen?'

Jorinde Verweij
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Door een positieve benadering, een luisterend oor en vriendelijk woord probeer ik iedere cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. De persoonlijke en informele sfeer binnen ons team draagt er toe bij dat ik optimaal mijn werk kan doen.'

Beerent Vos
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Ik zie gezondheid op de volgende manier, namelijk als balans tussen wat u kunt doen en wat u wil en of moet doen.
Wanneer u uit balans bent bied ik u perspectief om weer in balans te komen en deze op een duurzame manier te behouden waardoor ook uw klachten hanteerbaar blijven en de focus wordt verlegd naar wat wél kan. Dit doen we te allen tijde samen waardoor uw welzijn en veerkracht toenemen!'

Baukje Wegh
Ergotherapeut, specialisme volwassenen en MS. Werkt in Utrecht

'Ik bied ondersteuning in alle levensfasen door samen met jou de eigen kracht en regie terug te vinden en te behouden. Met mijn empathische en doortastende aanpak kunnen we samen jouw uitdagingen aangaan en zorgen voor rust en energie. Duidelijkheid en haalbaarheid staan bij mij voorop en door mijn ruime ervaring kan ik iedereen individueel passend helpen.'

Kom solliciteren!

Lijkt het je leuk om het team van Doen te versterken? Zie je jezelf werken in de eerstelijn en wil je onderdeel uitmaken van een groot professioneel team? Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent! Net afgestudeerd en nog weinig ervaring? Ook jou nodigen we van harte uit te solliciteren! Wanneer je contact met ons opneemt bespreken we tijdens een gesprek samen de mogelijkheden.

Iedere ergotherapeut krijgt begeleiding volgens een inwerkprogramma waarbij een aantal belangrijke thema’s worden uitgediept. Op didactische en methodische wijze ondersteunen we je in jouw ontwikkeling als eerstelijns ergotherapeut.

Kom ook solliciteren!

Interesse? Of heb je nog vragen? Mail of bel ons of klik op onderstaande knop om je vraag te stellen.