Team Doen

De medewerkers van Doen vormen een hecht team, waarbij zowel onderlinge samenwerking als samenwerking in de wijk centraal staan. De therapeuten hebben uiteenlopende specialismen waardoor wij optimaal kunnen aansluiten bij de veelzijdigheid in hulpvragen van cliënten. De therapeuten van Doen behandelen en adviseren cliënten voornamelijk in de thuissituatie. Door een intensieve samenwerking met paramedische praktijken en gezondheidscentra zijn we breed vertegenwoordigd.

Iedere therapeut bij Doen is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is actief lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Bas Aartsma
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Helma Beijer
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Cliënten en collega's in de zorg het gevoel geven dat er echt naar ze wordt geluisterd zie ik als een drijfveer!'

Klaas Doppen
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en docent. Werkt in Amsterdam

'Zorg toegankelijk maken voor mensen die hulp nodig hebben is mijn drijfveer. Gewoon met elkaar, zonder ingewikkelde kwesties. Samen kijken naar wat voor iemand de gewenste situatie is.'

Mirjam Gijsen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam
Juliette Guittet
Ergotherapeut, specialisme volwassenen.. Werkt in Alkmaar
Susan van Kampen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar

'Mensen dienen in deze tijd langer thuis te wonen ongeacht hun ziekte of beperking. Ik besef me dat dit lang niet altijd vanzelfsprekend is en ga daarom graag met u op zoek naar oplossingen.'

Rob Koppers
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en docent. Werkt in Amsterdam

'Samen kijken naar de arbeidsomstandigheden op de werkplek, maar altijd met de wens en de ambitie van de cliënt als vertrekpunt. Binnen Arbeid kan ik dagelijks tot de kern van ergotherapie komen.'

Bastiënne de Regt
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, psychosomatisch therapeut, Re-Attach therapeut, Arbo re-integratie coach, NLP therapeut. Werkt in Utrecht

'Wat zij belooft dat doet ze en altijd vanuit de mogelijkheden van de cliënt. En het werkt! Cliënt tevreden!
Alles ten behoeve het verbeteren van Kwaliteit van Leven.'

Elisa Strating
Praktijkhouder, ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Velsen

'Ik sta voor een persoonlijke en positieve benadering, waarbij ik denk in mogelijkheden. Wat wilt u graag weer kunnen doen, wie of wat heeft u daarbij nodig en hoe komen we samen tot oplossingen?'

Marijke Verbeek
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Melanie Visser
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Steven Baldee
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en personeelsmanager. Werkt in Utrecht

'Het is mijn missie om bij Doen iedere cliënt én medewerker zijn of haar uitdaging te laten bepalen en deze gezamenlijk na te streven.'

Daisy Broeks
Praktijkhouder, ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Groot Waterland

'Ieder persoon is uniek en heeft zijn eigen sterke punten en kwaliteiten. Ik streef naar het bieden van zorg die aansluit bij uw wensen en behoeften. Samen gaan wij deze uitdaging aan en bied ik u de nodige handvatten die een positieve bijdrage op uw leven kunnen hebben.'

Claire van Gaalen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, oncologie en Parkinson. Werkt in Amsterdam

'Als ergotherapeut vind ik het waardevol te zien welk effect mijn betrokkenheid kan hebben op iemands dagelijks functioneren. Samen met mijn cliënt breng ik eigen krachten en mogelijkheden in kaart om de best passende oplossing te bieden.'

Jolanda Gons
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, COPD, Parkinson en dementie. Werkt in Amsterdam
Corine de Hon
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht

'Graag lever ik een bijdrage aan uw welzijn door samen te kijken waar uw mogelijkheden liggen en deze in te zetten om uw zelfstandigheid te vergroten.'

Melin Keesman
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Met een wijde blik en een luisterend oor op zoek naar de mogelijkheden in de onmogelijkheden. Ik zie dit als een uitdaging. Daarnaast vind ik het leveren van maatwerk belangrijk en staat zelfregie bij mij voorop.'

José Oosterom
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, psychosomatisch therapeut, sensorische integratie therapeut. Werkt in Utrecht

"Als je naar problemen kijkt dan heb je ze, als je naar oplossingen kijkt dan krijg je ze." (de Shazer)

'Als ergotherapeut kijk je naar de mogelijkheden en dit sluit goed aan op deze uitspraak. Het is voor mij een uitdaging om samen met de cliënt naar (nieuwe) oplossingen te kijken.'

Sandra Smit
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.
Tim ten Kate
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam
Jorinde Verweij
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Door een positieve benadering, een luisterend oor en vriendelijk woord probeer ik iedere cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. De persoonlijke en informele sfeer binnen ons team draagt er toe bij dat ik optimaal mijn werk kan doen.'

Beerent Vos
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam