Team Doen

De medewerkers van Doen vormen een hecht team, waarbij zowel onderlinge samenwerking als samenwerking in de wijk centraal staan. De therapeuten hebben uiteenlopende specialismen waardoor wij optimaal kunnen aansluiten bij de veelzijdigheid in hulpvragen van cliënten. De therapeuten van Doen behandelen en adviseren cliënten voornamelijk in de thuissituatie. Door een intensieve samenwerking met paramedische praktijken en gezondheidscentra zijn we breed vertegenwoordigd.

Iedere therapeut bij Doen is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is actief lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Mitsou Bakker
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.
Helma Beijer
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Cliënten en collega's in de zorg het gevoel geven dat er echt naar ze wordt geluisterd zie ik als een drijfveer!'

Daisy Broeks
Praktijkhouder, ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Groot Waterland

'Ieder persoon is uniek en heeft zijn eigen sterke punten en kwaliteiten. Ik streef naar het bieden van zorg die aansluit bij uw wensen en behoeften. Samen gaan wij deze uitdaging aan en bied ik u de nodige handvatten die een positieve bijdrage op uw leven kunnen hebben.'

Klaas Doppen
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en docent. Werkt in Amsterdam

'Zorg toegankelijk maken voor mensen die hulp nodig hebben is mijn drijfveer. Gewoon met elkaar, zonder ingewikkelde kwesties. Samen kijken naar wat voor iemand de gewenste situatie is.'

Mirjam Gijsen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Naar mijn mening bestaat een persoonlijke identiteit grotendeels uit betekenisvol handelen. Wanneer het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten voor iemand niet vanzelfsprekend is voel ik mij als ergotherapeut gemotiveerd om begeleiding te bieden bij het (terug)winnen van zijn of haar persoonlijke identiteit. Positieve benadering, denken in mogelijkheden is voor mij de manier om samen met mijn cliënt doelen te behalen.'

Juliette Guittet
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar

'Gaat iets wat je elke dag doet niet meer zoals je wilt of kun je dit niet meer zelfstandig of veilig uitvoeren? Dan kijk ik graag samen met jou naar hoe dit wel kan worden bereikt en hoe je zelf weer de controle krijgt op je dagelijks leven. Positief denken en kijken naar mogelijkheden speelt hierin een belangrijke rol.'

Ronne de Jong
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht

"Doing, Becoming, Being, Belonging" "Doen, Worden, Zijn, Meedoen"

'Doen is de basis van het leven. Daarom ligt mijn passie bij het ondersteunen van mensen om zélf weer dingen te doen. Jouw doelen, verhaal en passie zijn daarin leidend. Wat je doet, maakt wie je bent voor jezelf en jouw omgeving. Wat wil jij doen?'

Susan van Kampen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar

'Mensen dienen in deze tijd langer thuis te wonen ongeacht hun ziekte of beperking. Ik besef me dat dit lang niet altijd vanzelfsprekend is en ga daarom graag met u op zoek naar oplossingen.'

Rob Koppers
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en docent. Werkt in Alkmaar

'Samen kijken naar balans in en opbouw van dagelijkse activiteiten. Gebruik maken van de veerkracht van iemand, om zo weer regie te krijgen. Met daarbij de wens en de ambitie van de cliënt als vertrekpunt. Binnen ergotherapie kan ik dagelijks tot de kern van komen om (weer) betekenis te geven aan de dag.'

Joshka van Ree
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Jaqueline Silva
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar
Tim ten Kate
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Samen kijken naar de mogelijkheden, in plaats van de beperkingen, om zo veel mogelijk regie terug te krijgen over uw eigen leven. Dat is uw uitdaging en mijn doel.'

Marijke Verbeek
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Melanie Visser
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Steven Baldee
Praktijkeigenaar, ergotherapeut en personeelsmanager. Werkt in Utrecht

'Het is mijn missie om bij Doen iedere cliënt én medewerker zijn of haar uitdaging te laten bepalen en deze gezamenlijk na te streven.'

Lisa van den Berg
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Als ergotherapeut vind ik het belangrijk om samen te kijken waar de mogelijkheden liggen en deze in te zetten tijdens de behandeling. Met als doel dagelijkse activiteiten naar tevredenheid uit te kunnen voeren.'

Ramona Brugman
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.
Claire van Gaalen
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, oncologie en Parkinson. Werkt in Amsterdam

'Als ergotherapeut vind ik het waardevol te zien welk effect mijn betrokkenheid kan hebben op iemands dagelijks functioneren. Samen met mijn cliënt breng ik eigen krachten en mogelijkheden in kaart om de best passende oplossing te bieden.'

Jolanda Gons
Ergotherapeut, specialisme volwassenen, COPD, Parkinson en dementie. Werkt in Utrecht

'Tussen beter worden en handiger worden zit een dun lijntje. Met de cliënt samen de mogelijkheden vinden voor wonen, leven en werken naar tevredenheid. Door te luisteren, mee te denken en samen te ontdekken. Dat is voor mij de uitdaging.'

Corine de Hon
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht

'Graag lever ik een bijdrage aan uw welzijn door samen te kijken waar uw mogelijkheden liggen en deze in te zetten om uw zelfstandigheid te vergroten.'

Rosa Jonk
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

'Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt, verander dan niet je doel; verander je aanpak!
Wanneer iets niet naar wens uitgevoerd kan worden, bekijken we de belemmeringen en ga ik met u op zoek naar oplossingen om zo de eigen regie te hervinden.'

Eline van Kogelenberg
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam
Selena Onatli
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam
Michèle Roth
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Utrecht
Elisa Strating
Praktijkhouder, ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Velsen

'Ik sta voor een persoonlijke en positieve benadering, waarbij ik denk in mogelijkheden. Wat wilt u graag weer kunnen doen, wie of wat heeft u daarbij nodig en hoe komen we samen tot oplossingen?'

Anna Veken
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Alkmaar
Jorinde Verweij
Administratief medewerkster, praktijkondersteuning en informatie over de praktijk.

'Door een positieve benadering, een luisterend oor en vriendelijk woord probeer ik iedere cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. De persoonlijke en informele sfeer binnen ons team draagt er toe bij dat ik optimaal mijn werk kan doen.'

Beerent Vos
Ergotherapeut, specialisme volwassenen. Werkt in Amsterdam

Kom solliciteren!

Lijkt het je leuk om het team van Doen te versterken? Zie je jezelf werken in de eerstelijn en wil je onderdeel uitmaken van een groot professioneel team? Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent! Net afgestudeerd en nog weinig ervaring? Ook jou nodigen we van harte uit te solliciteren! Wanneer je contact met ons opneemt bespreken we tijdens een gesprek samen de mogelijkheden.

Iedere ergotherapeut krijgt begeleiding volgens een inwerkprogramma waarbij een aantal belangrijke thema’s worden uitgediept. Op didactische en methodische wijze ondersteunen we je in jouw ontwikkeling als eerstelijns ergotherapeut.

Kom ook solliciteren!

Interesse? Of heb je nog vragen? Mail of bel ons of klik op onderstaande knop om je vraag te stellen.