Specialisaties

Wanneer mensen een ziekte of een beperking ervaren en hierdoor bepaalde activiteiten niet naar wens kunnen uitvoeren kan ergotherapie een oplossing bieden. Door gebruik te maken van een groot en divers team heeft Doen kennis en ervaring in huis voor iedere ergotherapeutische hulpvraag. Doen participeert in verschillende zorgnetwerken, waardoor er specialistische ergotherapie geboden wordt. De deelnemende ergotherapeuten ontwikkelen zich door door scholing te volgen die hierop aansluit. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. Al voor het kennismakingsgesprek wordt gekeken welke ergotherapeut wordt ingezet bij een hulpvraag, zodat de kwaliteit en ervaring voor u gewaarborgd wordt.

  • COVID-19
  • Dementie
  • Neuromusculaire aandoeningen zoals Parkinson en Multiple Sclerose
  • Revalidatie hart- en vaatziekten
  • Oncologische revalidatie
  • Valpreventie
  • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zoals CVA (beroerte)

COVID-19

Veel mensen hebben na een COVID infectie nog langdurig last van fysieke en cognitieve klachten óf klachten in de prikkelverwerking (long COVID). Denk hierbij aan een verminderd concentratievermogen, duizeligheid en vermoeidheidsklachten. Hierbij is het onduidelijk hoe het ziekteproces eruit ziet.

Voor deze mensen is het een complexe puzzel weer grip te krijgen op het dagelijks leven. Naast het feit dat het individueel een opgave is om hiermee om te leren gaan heeft COVID ook impact op de directe omgeving. Vaak zijn er vraagtekens en zoeken mensen naar manieren hoe hiermee om te gaan.

Ergotherapeuten zijn bekend met deze problematiek, symptomen of restverschijnselen. De ergotherapeut richt zich op het doen en opbouwen van betekenisvolle activiteiten. Dit wordt bereikt door gezamenlijk in te gaan op iemands belastbaarheid (zgn. energie-management) en dagindeling met als doel regie terug te krijgen op het dagelijks leven.

Hart- en vaatziekten

Mensen met hart- en vaatziekten kunnen problemen ervaren in het dagelijks leven. Hierbij kan gedacht worden aan een verminderde conditie, krachtverlies en onzekerheid bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, traplopen, fietsen of sporten. Het weer kunnen vertrouwen op het eigen lichaam is vaak een obstakel.

Ergotherapie heeft als doel u de regie terug te geven bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Door ondersteuning, sturing en coaching biedt de therapeut handvatten voor het implementeren van de gewenste leefstijlverandering in uw eigen omgeving. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: dagindeling, opbouw van energie, het weer oppakken van dagelijkse activiteiten, afstemming met mantelzorgers en terugkeer naar arbeid.

Cardiovitaal
Doen werkt al jaren samen met Cardiovitaal (locatie Courbetstraat en Polifysiek te Amsterdam). Een revalidatieprogramma waar mensen met hart- en vaatziekten terecht kunnen. De revalidatie richt zich op persoonlijk herstel, waarbij naast ergotherapie ook fysiotherapie, maatschappelijk werk en een psycholoog werkzaam zijn. Na de poliklinische revalidatie gaat u thuis verder met het behalen van de doelen en het oppakken van het dagelijks leven. Vaak blijkt dit lastig te zijn door terugval in oude gewoontes. Het is raadzaam contact op te nemen met een ergotherapeut die u coacht in dit traject.

Oncologische revalidatie

Doen ondersteunt mensen tijdens of na hun oncologische behandeling in de thuissituatie bij het uitvoeren en opbouwen van dagelijkse activiteiten. Door de medische behandeling kan het zijn dat mensen hier problemen in ervaren als gevolg van een verminderde conditie, krachtverlies of door mentale klachten.

Ergotherapie heeft als doel om mensen om te leren gaan met deze verandering in het dagelijks leven. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: dagindeling, opbouwen of managen van energie, het weer oppakken van dagelijkse activiteiten en terugkeren of het vinden van (vrijwilligers)werk.

Doen heeft gespecialiseerde ergotherapeuten op het gebied van oncologische revalidatie. In de wijk wordt intensief samengewerkt met andere specialisten, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen.

Doen werkt in Amsterdam samen met Cancer Care Center (CCC). Vanuit vijf vestigingen wordt interdisciplinair samengewerkt om optimale zorg te kunnen bieden.

Dementie

Bij mensen die lijden aan dementie hebben de hersenen moeite informatie te verwerken. Veelvoorkomende symptomen zijn vergeetachtigheid, het maken van vergissingen in plaats en tijd, het ervaren van woordvindingsproblemen en moeite hebben met alledaagse handelingen. Naast deze cognitieve en fysieke problemen kunnen mensen sociaal geïsoleerd raken. Ook voor de mantelzorger, partner of familie is het omgaan met de dementerende een grote opgave.

De therapeuten van Doen begeleiden niet alleen de cliënt, maar ook juist zijn of haar directe omgeving. Gezamenlijk wordt er een toekomstbestendig plan opgesteld, waarbij de wensen van de cliënt, maar ook die van de partner centraal staan. Naast het behandelen richt de ergotherapie zich ook op het aanpassen van de omgeving zoals bijvoorbeeld het veiliger maken van de woning.

Doen werkt volgens de richtlijn EDOMAH (Ergotherapie bij de Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis). Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere dementie professionals in de wijk.