Praktisch – veel voorkomende vragen

Komt een ergotherapeut bij u thuis?
De ergotherapeut behandelt u op de plaats waar de hulpvraag ligt. Dat wil zeggen dat ergotherapeuten aan huis behandelen, of bijv. op de werkplek.

Wordt ergotherapie vergoed?
Ergotherapie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat u voor 10 uur per jaar verzekerd bent. Let op, ergotherapie valt onder het eigen risico. Raadpleeg uw zorgverzekering voor meer informatie en vergoedingen.

Werkt een ergotherapeut zelfstandig?
De ergotherapeuten van Doen werken met u aan uw hulpvraag. In veel gevallen zal er ook intensief worden samengewerkt met andere disciplines zoals thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, (huis)artsen of leveranciers van hulpmiddelen.

Hoe lang duurt een kennismakingsgesprek?
Er staat geen bepaalde tijd voor een kennismaking- of intakegesprek. De ergotherapeut zal naast het kennismaken meer van uw situatie willen weten en daarbij de hulpvraag analyseren. U kunt ervan uitgaan dat een gemiddeld eerste gesprek ongeveer een uur zal duren.

Privacyverklaring (AVG)

Ergotherapiepraktijk Doen is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapiepraktijk Doen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergotherapiepraktijk Doen is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten, maar ook op onze werknemers en andere relaties wiens persoonsgegevens door onze praktijk worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Ergotherapiepraktijk Doen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergotherapiepraktijk Doen gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijk bewaart uw gegevens elektronisch.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapiepraktijk Doen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapiepraktijk Doen ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten
U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Ergotherapiepraktijk Doen.

Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar:

Ergotherapiepraktijk Doen
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
clientenadministratie@ergo-doen.nl

Vestigingen

  • Wat is ergotherapie?

    Mensen met lichamelijke, cognitieve of psychische klachten ervaren in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen. Hierdoor kunnen zij niet voldoen aan hun eigen wensen of verwachtingen. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar juist op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ergotherapie ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen, zodat ze optimaal kunnen functioneren.

    Meer informatie

  • Kan ik ook zonder verwijsbrief van de huisarts bij een ergotherapeut terecht?

    Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut. De betreffende ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of hij of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels DTE (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

    Meer informatie